NAZAR DUASI  NAZAR AYETİ OKUNUŞU NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA:

Nazar duası nazar ayeti okunuşu:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun)."

"Ve inkâr edenler, zikri (Kur'ân'ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.   Nazar Ayeti (Kalem Suresi 51-52)  

Nazardan korunmak için hangi dualar okunur?

İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.
Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün birşey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin 51. ayet-i kerimesi inmiştir:

(Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı.) [68/51]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]

(Ümmetimin yarısı nazardan ölür.) [Taberânî]

(Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allaha sığının.) [Deylemî]

(Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.) [Müslim]

(Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah lla kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez.) [Beyhekî]

Nazar Duâları

Peygamber efendimiz, bir şeye nazar değmesinden korktuğunda,Allahümme barik fihi ve la tedarruhu diye duâ ederlerdi. (İbni Sünni)

Kur'an-ı kerimin her ayeti, müminler için şifadır. Nazar için Kur'an-ı kerim okumak iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Kur'an-ı kerimde nazar için 8 ayet vardır. Bunları okuyana, o gün, cin ve insanın nazarı değmez. Bu 8 ayet, Fatiha ile Ayet-el kürsidir.) [Deylemî]

(Fatiha ile Ayet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez.) [Deylemî]

Sabah-akşam, 3 defa (Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim) okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.) [İbni Mace]

Hava kararıp şiddetli rüzgar esince Peygamber efendimiz, Kul euzüleri okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belâlardan] korunun! Hiçbir kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.) [Ebu Dâvud]

Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:

(Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.)

Bu taviz her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.

Fatiha, Ayet-el-kürsi ve 4 dört Kul yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün afetler, büyü ve nazar için iyi gelir. [4 Kul, Kâfirun, İhlas ve Muavvizeteyn sureleridir.]

Hadis-i şerifte, (Temime ve tivele şirktir) buyuruluyor. Manasız şeyleri veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya efsun denir. Efsunu veya nazarı bizzat önlediğine inanılan nazarlık denilen şeyleri üzerinde taşımaya temime denir. Şirinlik muskası denilen rukyelere tivele denir. Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taşıma demektir. Rukye, ayet-i kerime ile ve hadis-i şerifle bildirilen duâlarla yapılırsa buna taviz denir. Taviz ise caizdir. Hadis-işerifte (İlaçların en iyisi Kur'an-ı kerimdir) buyuruluyor. (İ. Mace)
Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Kalem suresinin sonunu okumanın muhakkak iyi geldiği Medaric ve Mevahibde yazılıdır. Ayat-ı hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.