bereket duası

bereket duası:

 
okunuşu: “Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve 
bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.”
Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her 
türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!” (Buhârî, 
Bey’, 53)
Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince 
ve dilimiz döndüğünce ihlâs ve samimiyetle çoğaltabiliriz. 
Meselâ;  Allah’a hamd ve Resûlullah’a salât ve selâm getirdikten sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:
“Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden 
en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle!
Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip 
eyle! 
Ya Rabbi!  Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi, 
malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!