Berhetiyye duası sırları ve faziletleri berhetiyye keririn duası okunuşu berhetiyye daveti

BERHETİYYE DUASI SIRLARI VE AZİMETİ:

 
Berhetiyye duası berhetiye azimeti
 

Berhetiyye esmaları:

 

Bir Kimse Şartları Üzere Berhetiyye Davetini Okusa O saatte 28 Ulvi Melaikesi Ve 28 Süfli Cinler Hazır Olup Senin Emrine Ferman Olurlar. Ve Eğer Hayır Veya Şer Her İstediğini YErine Getirirler.
Amma 10.000 Kere Berhetiyye Azimetini Okumak Lazımdır ki: Ervah İle Yakın Olup Yakınlık Hasıl Ola... Yakınlık Olması Bunun Şartındandır. Ondan Sonrasında İse Herneye YApmak İsterse Hep Olur. Ve Hergün 45 Kere Okumak Şartındandır. Veya Daha Çok Okusa Ervaha Yakınlık Meydana Gelir. Ervaha Sözü Geçer. Amma Ne Zaman Okusa Buhur Yakması Lazımdır. (Günlük , Öd,) Zira Ruhlar Yemek Yemezler Lakin Buhurun Kokusu İle Gıdalanırlar.

Ervah İle Yakınlık Hasıl Olduktan Sonra :

1.
Hasta üzerine 6 defa Okunsa Ve 7.ciyide Hastanın Ağzına Üfürse Biiznillah Şifa Bulur. Eğer İyi Olmazsa 3 Gün Devam Edilir. Ve Bir Çanağa YAzılır Suyu İçirilir. Cin Musallat Olsa Bile Şifa Bulur, Ve Bir daha Yaklaşamazlar O Hastaya, Eğer Tekrar Musallat Olsalar Yanarlar... Eğer Okumaya BAşlandıkta Hastaya Eziyet Edip Vursalar(Cinler) hemen 3 Tane BAkire Kız Pempe İplik Eğertirsin O Hastanın Boyunun 7 katı uzunluğunda olur. ve bu ip 7 kat yapılır.sonra 40 tane düğüm atılır her düğümde 3 kere berhetiyye azimeti okunur, 40 cı da tamam olunca hastanın boynuna asılır. ve 7 gün boyunca üstüne 15 kere okunur. Bir daha in cin peri şeytan ifrit ne varsa yaklaşamaz. Zira Bu Davet Hazreti İdrisin Davetidir. Ne İşleseler Rast Gelir.. Ancak Berhetiyye İle Yapılan Bütün İşler Kamerin(Ay-ın) Menzillerinde Yapılmalıdır.

Berhetiyye 28 Menzil Üzere Tertib Olunmuştur.

Eğer Cin Davet Etmek Dilersen: Buluğa Ermemiş Bir Erkek Çocuğa Veya Cin Musallat Olmuş Çocuğa(Zira Cin Tutmuş Olan Kişinin Perdeleri Açıktır Ervahı(Ruhları) Görürler) Bu Çocuklardan Birine Baktırırsın. Bir Fincan İçine Su Koyup Bir Miktar Mürekkeb Koyup Çocuğun Avucuna Vefki Yazıp Eline verirsin. Ve Bir Kağıda (Fekeşefna Anke Gıtauke Febasarukelyevme Hadid Ecib Ya Hüddam Hezihil Esma-i Enzilü Eyyühel Melikil Erdiyyetil Ulviyyeti Vessüfliyyeti Beyni Ve BEyneküm Yekulunnazıri Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm El Acel3 Essaate3 Elvahan3- Bunu Yazıp Çocuğun Alnına Koy. Sonra Çocuğa Sorki: Çavuş Geldimi ,Ondan Sonra Deki : Tahtı Getirsin. Ve çocuk Sorsun PAdişah Geldimi ? Geldi Dediğinde = Divan Olsunlar~(Hazır Olsunlar) De.. Bundan Sonra Her ne Soru Sorarsan HEpsini Cinler Haber Verirler. İşin bitip cinleri Dağıtmak İçinse Bu azimet Okunur. Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm Ya Ervahal Mukaddeseti İnsarifu İla Mevadiakum Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm. Amma Ne Zaman Böyle Davet Yaparsan Ak Günlük Buhur Etmen Lazımdır.ondan Sonra Berhetiyyeyi 15 Kere Okuyup Ondan Sonra Çocuğa Sual Etmeye Başlarsın.

2.
Eğer Muhabbet İçin Olursa (Evli Kişiler Arasında) (haram Olan şeyde Yaparsa Çok Büyük Felakete Düçar Olur) 7 Tane Kağıda Berhetiyyetin, Keririn Tetlihin Turanin Mezcelin Bezcelin Terkabin Yazılır, Ve HEr gece Birisi Ateşe Atılır. Ve 7 kağıda daha yazılır be başında taşınılır.

3.
Eğer Bir Kimse Dili Tutulsa 14 Gün Boyunca Günde 15 kere Okuyup O hastanın Ağzına Üfür, Ve 3 tane Kağıda yaz Ve günde Birinin Suyunu İçir. Şifa Bulur..


4.
Dis Ağrısı İçin : Bir At Nalının Çivisine 3 kere oku ve bir yere Sapla. Bir daha ağrımaz.


5.
Bir Kimsenin Bir Şeyi Çalınsa : Berhetiyhin Yazıp Başının Altına Koy 45 kere Okuyup Yata Rüyasında Gösterirler Kimin Aldığını Erkekmi KAdınmı Ve NEreye Koyduğunu Gösterirler.

6.
Bir Yerde Define Olsa : 4cü Şıkta Olduğu Gibi İstihareye Yat Niyetini Tut Rüyanda Görürsün... Eğer Tecrübe etmek İstersen : Bir Avuc HArdal Alıp Üzerine 45 defa Berhetiyyetin Oku Tahmin Edilen Yere HArdalları Saç, 1 Gün Sonra Veya HEmen Hernerede Birikir Toplanırlarsa Orada dır. Define..

Başka Şekilde :
Adamın Avucuna Berhetiyyetin YAz 45 Defa Oku Avucuna üfür. O Anda Adamın Elinden Tutarlar Nerede Define VArsa Çekip Götürürler. Eğer Define Çok İse Adam Sara Olur Ve Oraya Düşer, Aklı Yerinde Olmayarak Konuşur Derki Falan Yerde Şu KAdar Altın Vardır. Ondan Sonra Adamın Üzerine Ayetül Kürsi Oku Üfür. Adam TEkrar Uyanır...

7.
Bir Kimsenin Malı Çalınsa (Hırsızı Şişirmek İçin) 1001 TAne Buğday Al Ve HEr birine 1 defa Berhetiyyetin Oku Daha Sonra Bunları Bir Kap İçine Koyup Üzerine Su Koy Koyarkende Bu Buğdaylar Şişerse Falan Kimsenin Malını ÇAlan Hırsızda Böyle Şişsin .de.. Amma Bu amel KAmerin Said(iyi) Menzilinde Yapılmalıdır... Hırsız Çaldığı Malını Geri Getirmeyinceye Kadar Şişer. Eğer İnat Edip Vermese Helak Olur..

NOT:
Berhetiyyetin Besmele ÇEkilerek Okunursa Ulvi Melaikeler Gelir Hazır Olurlar. Eğer Besmelesiz Okunursa Süfliler Gelirler....


8.
Bir Kimse Sihre Uğrasa : 3 Gün 45 Kere BErhetiyyetin Okuya Üzerine Üfüre.. Sihir Bozulur.

9.
Eğer Bir Devletli Kişinin Yanına Giderken 7 defa okusa , Ol Kişi OndanAyrılmak İstemez Her daim YAnnda Olmak Ve Sohbet Etmek İster.

10.
Eğer Dilersen Matlubunu KArşına Getirirsin: Bir Kağıda Bir Daire Çiz Dairenin 4 Tarafına 28 Harfi Yaz. ortasına matlubunu tasvir et(28 harfle) ondan sonra bir çivi al 7 kere berhetiyyetin oku kağıt duvarda iken elif harfine batır. Eğer Çivi HAreket ederse Hemen 45 defa berhetiyyetin oku.matlubu hazır olur. bu şekilde devam et hangi harfte çivi titrer veya hareket ederse hemen 45 defa oku..
Bu Ameliyye Pazartesi Günü YApılır. kağıt hangi harfte hareket ederse sakın çiviyi çıkarma matlubun gelince 7 gün hergün böyle yap. Amma muhabbet için Kamer sarfe burcunda iken yapılır. (baskasının KArısına Veya HAram Olan şeyde Kullananlar Felakete Düçar olurlar)

11.
Eğer Helali İle Kendi arasında muhabbet için olursa : ŞEkerli Bişey Üzerine berhetiyyetin yaz 28 kere oku , öyle bir muhabbet hasıl olur ki 1 dakka dahi ayrı kalmak istemez.


12.
Uzaktan Bir Kişiyi Getirmek İçin: Bir Kara TAvuk Yumurtasını Al Üzerine Berhetiyyetin YAz sonra gizli bir yerde ateşin ortasına koy 45 kere berhetiyyetin oku her okudukta yumurtayı çevir ancak çok dikkatli olki yumurta sakın çatlamaya daha sonra alıp üzerine matlubun ismi ve anasının ismini yaz, ak günlük ve öd buhuru yak , Ancak bu ameliyye kamer سرطان burcunda iken yapılır.

13.
Bir kimsenin Bir şeyi zayi olsa : günde 14 kere okuya 7 güne kalmaz hırsız geri getirir getirmezse helak olur. Bu amel Kamer زبان burcunda iken yapılır.

14.
Sürme üzerine 45 kere okuyup Sürme çekse Herkim görse muhabbet eder.

15.
Eğer Matlubunu Uzak Bir yerden Getirmek Dilersen : Bir Koyun Yüreği Al Çıradan Bir Şiş Yap Yüreği Yumuak Ateşte Bişir Fulan Bin Fulanın Yüreği Pişsin de ve 70 kere berhetiyyetin oku. eğer o gece gelmez ise bir dahaki gün 70 kere daha oku. eğer o gecede gelmez ise 3 cü gece yüreği ateşe at. sevdiğin yalın ayak başı açık yanına gelir. gelmezse deli olur.

16.
Eğer Muhabbet İçin İse Kamer زبان Menzilinde iken helva üzerine 45 defa oku kim yerse şiddetle muhabbet olur.

17.
eğer bir avuç darıya 45 kere berhetiyyetin okuyup kuslara yedirsen sana muti olurlar..(amma okudukta avucuna üfür)


18.
Eğer bir ahaliyi kendine musahhar etmek dilersen. 45 dirhem tuz üzerine 45 defa berhetiyyetin oku sonra tuzu o ahali niyyetine su kaynağına at. herkim o sudan içse muti olur.19.
bir kimsenin bir şeyi çalınsa : şüphelendiğin kişileri bir yere topla halka şeklinde otutttur, sonra bir at nalı çivisi alıp üzerine 45 defa oku sonra bunu orda bir tahtaya sapla cemaate deki kalkın ! herkim ayağa kalkamazsa hırsız o dur.

20.
Çocuk uyumasa : Bir kağıda yazıp başına koy, ve bir kağıdada yazıp suyunu içir Şifa bulur.

21.
KAdının Çaçuğu olmasa : Bir tavsan ödüne 7 defa oku sonra er ile kadın yatmadan evvel bal şerbeti ile içsinler cimadan sonra hamile kalır.

22.
Eğer Küçk baş veya büyük baş Bir hayvan Kaybolsa : Kurtların Ve Yırtıcı Hayvanların Ağzını BAğlamak için , Bir At Yuları Üzerine 15 defa oku Kurtların ağızlarını BAğladım de , ağızları bağlana, Sabah Olunca Görürsünki HAyvanın 4 tarafında kurtlar Durur Ve hiç zarar vermezler.

23.
Eğer dilersen Bir Kişinin Yolunu Bağlarsın : Bir At Kösteği Al Ol Kişiyi O köstek Üzerinden Geçir, Daha sonra o köstek üzerine 45 defa berhetiyye oku, Ondan sonra köstekleyip bir ağır taş altına koy, Bir daha o şehirden dışarı cıkamaz. Bu amel Kamer seretan burcunda iken yapılır.

24.
Eğer Define Bulursan : terbi edip o yere var, 7 ayetül kürsi oku bir daire çizip dairenin içine gir amma hiç kimse dairenin dısında kalmasın, sonra yerden bir avuc toprak alıp üzerine 3 kere berhetiyye oku, sonra buhur yak ve toprağı saç, ve tekrar berhetiyye oku, bir kaç adam o yeri kazsın, sen okumaya devam et, daha evvelden de beyaz bir kağıda berhetiyye yazıp hazır etki define göründükte hemen ol malın üstüne sürtesin, ve bismillah diyip malı al, daha sonra 4 tane kiremit parçasına berhetiyye yaz, veya saksıya yaz, ve definenin 4 tarafına koy, Sonra tekrar kazmaya devam edersin, define iyice cıkınca alıp götürürsün.. eğer bunları yapmazsan defineyı çekip götürürler,

25.
Eğer berhetiyye daveti çok okunsa : rüyasında define yeri gösterirler.

26.
Eğer muhabet İstersen: 7 muma berhetiyye yaz her birinin üzerine 45 defa berhetiyye oku, hergün birini yak Matlubun teshir olur

27.
Eğer Bir zalime Cinleri Musallat etmek dilersen : Bir Kelb KAfatasına berhetiyye yazıp bir kafir mezarına göm, amma gömmeden evvel kafatasına 45 defa berhetiyye oku, öyle göm.. daha 15 .cide musallat olurlar.(eğer Haketmeyene yaparsan Sana musallat olurlar)


28.
Bir Kimsenin Aklı Gitse : O Kimsenin Ağzına 3 kere Berhetiyye Oku, Ve 24 saatın her saatında 3 kere okuyup ağzına üfür, Amma Ne sen Nede Hasta Uyumaya, 3 günde bir defa böyle yap. 3 cü gün iyi olur.

29.
Bir hayvan Nazara uğrasa: Bir yumurta üzerine 3 kere okuyup hayvanın üstünde kır, nazar gider, nazar edenin gözü ağrır.

30.
Bir Kimsenin Rüyasına Girmek İçin : GAza Olunmuş Bir Kılıç Alıp Berhetiyye YAz Başının Altına koyup 15 kere berhetiyye oku, O kimse seni rüyasında görür, bu ameli 21 gün tekrar edebilirsin daha sonrasında sana zararı olur.

31.
Sara Musallat Etmek İçin : Bu Daveti Kelb Kafatasına Cumartesi Saat 1 de yaz, Bir minare dibine göm Ve bu daveti her ezanda 25 defa oku, Her okudukta buhur yak.buhuru kına dır, 7 gün böyle devam et, 7 ci günden sonra okuma(aksi taktırde Sana musallat olurlar) , Musallatı bozmak için : Kafatasını cıkar suda yıka.. (amma Hak etmeyene yaparsan sana musallat olurlar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

32.
Berhetihin keririn tetlihin,;
bunlar mendelde ulvi ve süfli cinli için semanın melaike siyle tilavet edersen ahdıl uhud dan esması ile böyle olur,

Turanin .: eğer mendel bakacak bakıcıya zor gelirse ve bir şey görmesse Lazım gelirki ;Turanin ismine devam etsin, ondan sonra mendelde tam olarak görür..

Mezcelin ,Bezcelin, Eğer Halvette güzel buhur ile okunursa ; Melaikenin 12 ismi ile okumalıdır.Ve melaikeye Dağları ve kayaları Bir yerden bir yere Götürün Nakil Edin diye emretsen Nakil ederler, Ve Kaybolan Herşeyi Sana getirirler, Bu 2 isimde Çok Havvas vardır.

Terkabin.: Berheşin.: Şeytanlar CEmaatının Tümüne Bir Zehirdir.

Galmeşin.: Manası Ervahın İnmesi Ve Yerde Kıyamlarıdır. Ve Cinleri Ve Kötü Ruhları Yakmaya MAhsustur. Çünkü Bu İsim Naridir. Bütün Ervahı Yakar. 12 Meleğin İsmi İle Beraber Buhuru İle Okunsa O anda Mekanında Hiç Bir Kötü Ervah KAlmaz, HEpsi YA KAçar Yada YAnar. Ve Bu İsimler Okundukta Ruhların Korkulu Suretlere Girmesini Önlersin , Çünki Ulvi Ve Süfli Ruhlar Görünecekleri Vakit Yerden Biten Ot Gibi Yerin Altından Cıkarak Gelirler , Eğer Korkulursa Davet Eden Kişinin İşini Görmezler.
Bu İsim dahi Ruhları Yakmak Ve Yaralamak İçindir, Okunduğu Vakit Ruhların Korkulu suretlere girmesini engeller, Ve Bu isim okundukta Gılmanın Çoğu HElak Olur , Çünki Süfli ruhların İşi İnsanları Korkutmak Amelleri BAtıl Etmektir, Amma Bu İsmin Hassasını Bilen Kişiye Bişi Yapamazlar, Sende Kendini Korumuş Olursun..


Vekalnehudin, Berişanin.: İsimleri Dahi ;Eğer İstersen HAlvette Ervah İle Konuşmak İstersen Öd Günlük Mahlep İle Buhurladıktan sonra İsimleri Tilavet Edip 12 Melaikeye TEvekkül Edersen Sana İstediğin ŞEyi Haber VErirler , Dahi Havvas İlmini Öğretirler , Simya İlmini Öğretirler.
Düşmana Şerrin Bütün hepsini Musallat Etmek İstersen : Kırmızı Kağıt üzerine Bir insan resmi çiz, İsminide başına yaz omuzlarında nemuşelhin kalnehudin karnınada melaikenin ismini 7 meleğin isimlerini ters yazarsın, ve kağıdı 4 köşesinden 4 çivi ile çivi lersin. Buhur resmin altında olmalıdır. ve şunu okursun ~ İnzilu Bi sahibi Hezihil musavvere Bu suretin sahibine Falan Eziyyeti Yapınız. Dersin. Lakin O Yerde Senden Başkası Olmamalı Veya seni Görmemeli(Yoksa Ol Kişiler Helak Olurlar) Buhuru : Günlük Yağı İle Makallı Ezrak tır , Üzerlerine Sabah Akşam Melaikenin İsimlerini Okumalıdır. Ve Onlara Tevkil Etmelidir. Ve Onların şartlarına Uymayı Söz vermelisin. O zaman senınle Konusurlar.Bundan Sonra Eğer Cinler Sana İtaat Etmeseler Onlara Müvekkel Olan Meleğin İsmini Sağ Avucuna yazarsın Ve İşaret Edersen O Cinniyi Kahrederler. İşte Bu Bu İlimde Gizli Sırlardan Bir sırdır..


Kezahirin, Bişeklihin.: Ervahın Yere İnmesidir. Ervah Bazan Olurki HAtları Aşıp Bu Alemde Tasarruf edip İnsana Eziyyet Eder, İşte Onların Gözlerine Gözükmemek İçin Bu İsim(Kezahirin) Okunur. Eğer Ervah Seni Korkutursa Bir Avuç Kırmızı Toprak Üzerine (Bişeklihin) Oku Ve Bil ki Bişeklihin in Bütün Ulvi Ve Süfliler Üzerine Hükmü Vardır, Ulvisi Ve Süflisi Dahi Yerdeki Meliklerin İzmarı Ve İhsarı OlurOna İtaat Ederler İcabet Ederler.Ve Kırmızı Dahi Yakıcıdır Ervahın Üzerine Kuvvetlidir. Meliklerin Emiri Ve İzmarı Ve Kahırları Budur, Bununla Halk Edildirler. Ve Dahi Bu Minval Üzere Bütün Ervah Böyledir. İkisi Nurun İsmi dir Ve Bu 3 Eşyaya Şamildir.. Böyle Bilki İzmarı Yani Niyetleri Kahır Üzeredir. Ve Setri VArdırki : Eğer İnsan Onunla Konuşursa(Ulvi ler ile) Kendisini Çok Haif Hissederek Ağzından Nurlar çıkar , Ve Semaya kadar Cıkar Ta Birinci Kat Semaya VArır Ve Müvekkel Olan Melik e Kadar VArır ki O Seyyid Meytatarun dur ki Kamçının Sabidir, Kamçı Elinde gezer,Ervah Nurun Semaya Ulaştığını Gördükleri için ,Seyyid meytatarun Onlarda Müvekkel Olduğu İçin Ondan Korkulur Ve Hemen Nur Cıkan Tarafa Gelirler Eğer Semaya bakarlarsa Seyyid meytatarun Kamçı İle Onları TEdmir Eder. Ve Sana Baktıklarında da Maksudunu Anlarlar. Matlub olan ruha inerler Ve Alıp Yanına Getirirler. Amma Ervah İnsanın zayıf Yerlerini Bilirler Eğer Güç Getirirlerse Hemen Helak ederler.
Amma Enkalitin İsmi ki: Ateş Gibi Cinden Meydana Gelenler Sana Galip Gelmelerinden Korkarsan Hemen Bu İsmi Melaikenin İsimleri İle Eline yazıp Su İle Ye( Veya yala) ki kendileri helak olurlar. Ve dahi Büyük yangınlarda böyle yapsan sanki üzerine su dökülmüş gibi ateş hemen söner. Amma Bu İsmi Tilavet Ettikten sonra Ancak anlarsın Olacakları..


Kabaratin.: Bu İsim Yakıcıdır. Ulvi ve süfli ler buna itaat ederler.

Gayahen.: Helak Edicidir. Hevlen İsmi ile,
Eğer Selefin Şeyhlerinin Vasıl Olduğuna Vasıl Olmak İstersen , Bunlarla Herşeye KAvusursun, Eğer Riyazette Bu 2 ismi çok okuyarak ve melaikenin isimleri ile okuyarak. buhurdada anber ile öd ve günlük olmalı Melaikeyi Tahireye emir edersin. Esma-ı Tahire ile Konusursun. İşte bu 2 isimle hem cinleri hemde insanları kahredersin. eğer halvette meliklerden ahd alırsan ve onlardan ses işitirsen halvette iken Ozaman Herşeye hükmedersin. Cinni ve insi kahredersin.

Eğer Bir Ervahtan Veya Bir Cin den Ahd Almak dilersen Bu Duayı Okursun. Resim 2


ESMA-
BERHETYYE NN KASEMLER
Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında birçok rivayet
edilmi
stir. Bunların en dogrusu mam Semseddin el Behnesavi
(r.a.) hazretlerinin olup, Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
2 Terkabin 2 Berhe
sin 2 Galmesin 2 Hutırin2 Kalnehüdin 2
Bersani 2 Kazhirin 2 Nemuselhın 2 Berheyula 2 Beskeylehın 2
Kazmezin 2 Engalelitın 2 Kabaratin 2 Gayaha 2 Keydehüla 2

Semhahirin 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2 Bikehtahünihin 2
Besarisin 2 Tunesin 2 Semhabaruhın 2 Allahümme bi hakki
kehkehicin ya
gtasiyyin bilatsagsegavilin emvilin celedin
mehcemen helmecin ve rudihin mehfeyacin bi ızzetike illa ma
ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi

seyün ve hüves semiul basir.

Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur.
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve
alimlerin ço
gu bu Berhetiyye Kasemini kullanmıs oldukları sahih

(gerçek) ile rivayettir.


Sıhhatte ikinci mertebede olan ve
mam Tusi (r.a.) hazretlerine

ait olan Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:
Bismillahil melikil muhitid daimüllezi mele-e satıu nuri vechil
ekvani ve emeddeha bi kuvvetin cezbeti heybeti sultanihi ala
külli melikin ve cini ve insi ve
seytani mehafetihi cemi-ı
mahlukatihi ve ezanet ve tevadaetil kerubiyyüne min a'la
makamatiha. Ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül
a'zamü limen tekelleme bihive esraat bil icabeti vel bürhanil
mahkümül mektubifi elvahi kulubil mütesarrifine beduh
echezetin. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyetil
ulviyeti ves süfliyyeti ve huddame hazihil ahdil kebiru en
tücibü da'veti ve takdu haceti ve tetevekkelü bi keza ve keza.
Bi ızzeti Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2
Bezcelin 2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hutırin2
Kalnehüdin 2 Bersani 2 Kazhirin 2 Nemuselhın 2 Berheyula 2
Beskeylehın 2 Kazmezin 2 Engalelitın 2 Kabaratin 2 Gayaha 2
Keydehüla 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2
Bikehtahünihin 2 Besarisin 2 Tunesin 2 Semhabaruhın 2. Bi
hakki hazihil ahdil me'hudin aleyküm ya huddame hazihil
esma-i illa ma esra'tüm illa nakyadi fima tü'merune bihi bi
ızzetin elmu'terizi fi ızzi ızzetin. Ve ev fü bi ahdillahi iza
ahedtüm ve la tenkudül imane ba'de tevkidiha ve kad cealttü
hümullahe aleyküm kefila. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi

seyün ve hüves semi-ul basir. hduru vesme-u ve etiu ve künü
avnen li ala ma emertiküm bihi bi hakkil ismillezi evvelühü
alin ve ahirihi alin ve hüve alin selin yeuyübeyhin yehin vehin
bi tekhin bi tekfalin bisa'yin ka'yin mimyalin mutiıne leke ya
alin celle zeryalin ihteriku min asa esmaillahi. Aksemtü ve
azemtü aleyküm bi alimül gaybi ves sehadetil kebirül müteal.
Ve bi hakkil ismillezi teahedtüm bihi ında babil heykelil kebiri
ve hüve biılsakisin mihrakisin aksamaksin sakmunehsin. Ve
men yu'rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saada. Ve bi hakki
Ahiyyen Serahiyyen edunayi esbaütün ali seddayi ve bi hakki

Ebced Hevvez Hatti ve bi hakki Batadin Zehecin Vahin ve bi
hakki Beduh Echezetin. Ve innehü lekasemin lev ta'lemüne
azim. Elvahan elacele essaate barakallahü fiküm ve aleyküm.
Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Büyük üstaz Cemaleddin el Kirvani (r.a.) hazretlerinden rivayet
edilmis olan Berhetiyye isimlerinin Kasemi budur:

Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil
ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli
melikive felekin ve cini ve
seytanin ve sultani mehafetihi
cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min
a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül
a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti
fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin. Aksemtü
aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti
bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin
nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin agla

galeyhunin yekün feyekün. nnema emruhu iza erade seyen
en yekulelehü kün feyekün. Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi
raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi
ızzeti bathesin tahselanunin esmehin semahin elali ala külli
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi
ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün
feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min seyin
errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı
tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin
suudün nun muhteber bi meyraze alin fakselin salihin alin
ibilin veyhin inneke ala ma tesa-ü kadir halakal arda ala
bahrin acacin yetelatamü zahiran. Venferade bil vahdaniyeti
fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru
ila mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli men asa
daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin
yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin
tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin.
Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin
kadir. Berhesin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü

galmesin galmesin galmesisin ganiyyün fettahu karibü
mücibü hutirin halikul ars imin kadarati nuri kudretihi
kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli
ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü
innallahe ala külli seyin kadir. Bersanin kazhirin nemuselhin
berheyula beskeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine
kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın.
Engalelitin kabaratin gayahan keydehüla. Maliki yevmiddine
lehü mülküs semavati vel ardı semhahirin semhahirin

semhahirin Bikehtahünihin besarisin tunesin semhabaruhin
bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü
ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti
minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni
ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nu
suri ecibid da-i
ya selhubin. n kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun

ledeyna muhdarun.


Yine bu Esma-i Berhetiyye Kasemi hakkında Ü
staz el Kisni

(r.a.) den Esma-i Berhetiyye Kasemi söyle rivayet edilmistir

Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin
2 Terkabin 2 Berhe
sin 2 Galmesin 2 Hutırin2 Kalnehüdin 2
Bersani 2 Kazhirin 2 Nemuselhın 2 Berheyula 2 Beskeylehın 2
Kazmezin 2 Engalelitın 2 Kabaratin 2 Gayaha 2 Keydehüla 2

Semhahirin 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2 Bikehtahünihin 2
Besarisin 2 Tunesin 2 Semhabaruhın 2 Allahümme bi hakki
kehkehicin yagtasiyyin bilatsagsegavilin emvilin celedin
mehcemen helmecin ve rudihin mehfeyacin bi ızzetike illa ma
ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi

seyün ve hüves semiul basir. Aksemtü aleyküm ve eduküm
measirel ervahır ruhaniyeti bil ismillezi tekelleme bihi melikül
ervahı fetesakatatün minhü ruüsül mela-iketir ruhaniyeti vel
kerubiyyüne ves safine sücceden tahte arsi rabbil alemine ve
hüve ya nekirin ya nekirin Hureynin hureynin huresin huresin
baruhin baruhin ebrahin ebrahin ebdahin ebdahin bi hakki
esmehin semahin elali ala külli berahin ve bi hakki tastisin
tastisin bientaytayunin bientaytayunin bientaytayuhin
bientaytayuhin ve bi hakki selselisin selselisin selesin selesin

bakiran kerukin alin kuddüsün ala kaviyyün aziz.


Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem
lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inki
saf (açılmıs)
etmistir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir.
Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmis
oldu
gu Kasemle tasarruf eder.


BERHETYYE KASEMNN TASARRUFU
Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak
istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut.
Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabaga
gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten
sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmegi
ve tuzsuz zeytinyagı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her
farz namazın arkasından kırkbes (45) defa okur ve bulundugun
yeri Ummal (Kına çiçegi tohumu) buhuru bile buhurlarsın. Yedi
günü bu sekilde tamamladıktan sonra diledigin her seyde
Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. Bundan sonra hayır
veya ser amellerinde su buhurları kullanırsın.
Pazar günü hayr amellerinde: Meyatü saile, Kündür ve Kına
çiçegi buhurlarını kullanırsın.
Pazartesi günü: Ned dalı, Mastaki, Sakız ve Samkı Arabi.
Salı günü: Sandalı ahmer, Senderus ve Kündür.
Çarsamba günü: Mastaki ve Karanfil.
Persembe günü: Cavi.
Cuma günü: Ned dalı ve Sebbi yemani.
Cumartesi günü: Udu hindi ve Sezab kökü.
Pazar günü ser amellerinde: Sabır, Mürre ve Muklil erzak,
Pazartesi günü: Sabır, Mürre ve Haltit,
Salı günü: Muklil erzak ve Meyatü saile,
Çarsamba günü: Enderani tuzu, Cemacimi ve Cümeyz,
Persembe günü: Tırtır ve Demmül aheveyn,
Cuma günü: Sumak ve Udu salip,
Cumartesi günü: Beyaz biber ve yumurta kabugu buhurlarını
kullanırsın.
BERHETYYE KASEMNN HAVASSI CELLES
Berhetiyye Kaseminin özelliklerini kullanmanın
sekli sunlardır.
1. Ulvi veya süfli bir ruhu getirtmek istersen: Allah c.c. rizası
için birgün oruç tut ve insanlardan uzak bos olan temiz bir mekana
girip oldugun yeri Ud dalı ile buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini
yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra diledigin ruhu çagır. O ruh
gelip senin istedigini yapar.
2. Bir kimseyi heyecanlandırıp yanına getirmek istersen:
Yukarıdaki kemali vefki matlubun vucüduna temas etmis elbise
parçasına veya pismemis çömlek parçası üzerine yaz. Yazdıktan

sonra o parçayı fitil gibi yaparak bir kandilde zeytin yagı ile yak ve
fitil yanarken kasemi yedi (7) defa cavi ve kündür ile buharlayarak
oku. Çömlek parçasına yazmı
s isen o parçayı atesin altına koy ve
kasemi adı geçen buhurları tüttürerek 7 defa oku. Matlubun olan
kimse heyecanlanır ve büyük bir askla yanına gelir.
3. Sara hastası veya saglıklı bir kimseyi sara etmek istersen:

Saralının veya saglıklı kisinin avucuna su harfleri (he he he) arapçasını)
yazıp,avucuna bakmasını söyle. Lübani zeker buhurunu
tüttürerek Kasemi yedi (7) defa okursan, saralı kisi sara sara
olur.Huddamlara onu sara etmelerini söyle, o kisi sara olur. Daha
sonra diledigin seyleri sor. O sana istedigin soruların cevabını
verir. sin bittikten sonra avucundaki yazıları siler, görevlileri gönderir ve ayıktırırsın.

 

berhetiyye duası ve sırları tesiri büyüktür berhetiyye duası ve sırları çok etkili ve çok tehlikeli berhetiyye duası okuyanlar berhetiyye esmaları berhetiyye duasının havas ve esrarı arif pamuk berhetiyye şerhi berhetiyye duası nasıl okunur berhetiyye duası cübbeli berhetiyye duası nasıl okunur berhetiyye duası tamamı berhetiyye duası cübbeli berhetiyye duasının havas ve esrarı berhetiyye duası okuyanların yorumları berhetiyye duası cübbeli ahmet hoca berhetiyye duası ve sırları tesiri büyüktür berhetiye duası okuyanlar berhetiiye duası okumak tehlikelimi