İstihare duası

istihare duası:

 

Namazda makbul olanı; ilk rekatta Fatiha ve Kafirun Suresi ikinci rekatta ise Fatiha ve ihlas suresi okumaktır.
İki rekat namaz kılıp bu duayı yaptıktan sonra kalbe doğacak istek veya nefretle yahut yapıcı veya engelleyici sebeplerle işin hayırlı olan tarafı gerçekleşmiş olduğuna kanaat beslenir ve buna rıza gösterilir.

Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek
sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak uyumaya çalışırken kalpten "Allah Allah" demek güzel olan şeylerdir.

Bu namazı buradan okuyup
tatbik etmek isteyenlerden bir dileğimiz olacak Yukarıdaki Peygamber efendimizin duasını kendi sıkıntısına problemine uyarlayıp kalbinden evet dilinden değil kalbinden okuduktan sonra 3 ihlas ve 1 Fatiha'yı da başta Peygamberimize sevdiklerine ve Zamanın Sahibine hediye eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi aşikar göstersin perdeleri aralasın diye Allah'a dua etsin Allah ile konuşsun etrafını saran melekleri hissetsin dua da gözlerini kapatsın boynunu büksün Allah'ın kulu olduğunu acizliğini hissetsin. Gerisi Allah'a kalmış O kapısına geleni geri çevirmez O'nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir.

Mendub : Sevilen
yapılması uygun olan işlenmesi teşvik edilen iş Dinen yapılması iyi sayılmakla birlikte yapılmamasında sakınca olmayan ve Resulullah (sas)'ın bazen yapıp bazen terk ettiği işler. Güzel bir iş sayıldığı için mendub'u işleyen sevap alır terk eden ceza görmez. Bu değerlendirme Hanefi mezhebine göredir Sünnet ve müstehab terimlerini de içine alır.

istihare duası

Yapılacak her işin iyi veya kötü olduğunu yahut hemen yapmanın mı yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek'at namaz kılınıp Allah'a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnettir.

İstihare Duâsı Şudur;

"Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih "

"Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum kudretinden güç istiyorum senin büyük fazlını diliyorum Zira sen kadirsin ben kadir değilim sen bilirsin ben bilmem sen gizlileri bilirsin Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim geçmişim sonum şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle kolaylaştır Eğer bu işim benim dinim geçmişim sonum şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden beni de bundan çevir hayır nerede ise bana onu nasip eyle sonra beni onunla hoşnud eyle"