kenzül arş duası

KENZÜL ARŞ DUASI:

 
peygamberimiz Hz Muhammed(sav)den rivayet edilmistirSöyle buyuruyor

 

-Cebrail bana dediki:"Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi okursa,allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlarBen ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz
Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip cennete girmesi icin cennet'ten bir Burak getirilir
Sirat köprüsünden simsek gibi gecer
Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar

Korkan kimse olursa,allah onu onu korktugundan emin kilar Susayan kimse okursa,ALLAH onun susuzlugunu giderir Ac olan okursa,giyindirir,hasta okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa ALLAH istedigini verir

Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,ALLAH onlarin serrinden korur ve ALLAH´in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder
Borclu olan okursa,ALLAH onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz
Eger onu hasta olan yazan üzerinde tasirsa iyilesir
Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder
Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur
Kayip ise ailesine sag,salim kavusur: Bu duayi okuyan icin cin, melek istigfard ederler
Ömrü bereketli olur
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görürOKUNUŞU


Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin

La ilahe illellahül hakemül adlül metin

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir

La ilahe illellahü sükran li ni´metih

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe radedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallALLAHü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab

Inneke entel kerimül kebiru

Hasbünellahü ve ni´mel vekil

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

Ve sallALLAHü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem