VEFK İLMİ NEDİR VEFK NASIL YAPILIR VEFK YAZILMASI

 

vefk nedir nasıl yapılır


 

VEFK NEDİR NASIL YAPILIR:

Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir.

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

VEFK NASIL ETKİ EDER?
Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah'ın(CC) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.

VEFKLER KAÇ ÇEŞİTTİR?
Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü ....vs vs 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE KELİMELER HANGİ DİLE AİTTİR?
İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

VEFK NASIL YAPILIR?
Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.

EBCED HESABI NEDİR?

Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem'e(AS) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

VEFKLERDE KULLANILAN İSİMLER VE KELİMELER NELERDİR?

Kişiye özel yapılan vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın(CC) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR?
Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen (yıldız) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir.

Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.

Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa Allah'ın(CC) izniyle başarı kaçınılmazdır.

DUA HAVAS VE ESMA OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gerek maddi, gerekse manevi bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Dikkat etmesi gereken en önemli nokta şudur ki Dua edenin zihni Allah'tan(CC) başkasıyla meşgul olduğu müddetçe Allah'a(CC) dua etmiş olmaz ve en makbul dua bir müminin diğer bir mümin için ettiği duadır.

1. Düşmanlıkla, nefretle ve buna benzer duygularla dolu sert bir kalple dua edilmez. Dua etmeye başlamadan çok önce Allah'ın(CC) kalbinizi yumuşatması için giderken, gelirken kısaca boş kaldığınız her saniye her an "Allah'ım(CC) benim kalbimi yumuşat" diye dua etmeniz lazımdır
2. Okuduğu duaların, havas'ların ve esmaların Allah(CC) tarafından kesinlikle kabul edileceğine ve isteklerinin kendisine verileceğine inanmalıdır. Kalbi ve tüm duygularıyla Allah'a(CC) yönelmeli, fikri olarak da isteğiyle meşgul olmalıdır. Acaba olur mu veya olmaz mı diye şüphe duymamalı tereddüt etmemelidir. Kalbinde tam bir iman ve inanç olmadan okumak boşa zahmet çekmektir. Kesinlikle bilinmelidir ki şüphe, tereddüt ve aklından geçirdiği şeyler esmaların ve duaların Ruhaniyetlerine gizli değildir, böyle kimselere Ruhaniler yardımcı olmazlar.
3. Her şeyin Allah'ın(CC) dilemesiyle meydana geleceğine kesinlikle inanmalıdır.
4. Okumaya başlamadan önce okuyacağı duayı tertipleyen bir şeyh yada alim ise, üç İhlas-ı Şerife ve bir Fatiha okumalı, onun Ruhaniyetine hediye etmeli, ondan yardım dilemelidir veya bildiği bir Kamil insan varsa yapacağı işi ona söylemeli ve onun ruhani olarak yardımını almalıdır.
5. Duygusal ve fiziksel olarak kendini her şeyden arındırmalı, hiçbir şey düşünmemeli, hiçbir şeyle meşgul olmamalı sadece olmasını, yerine gelmesini istediği şeye kendini motive etmelidir.
6. Dinen, ahlaken kötü, aşağılık bütün düşünceleri aklından ve kalbinden atmalıdır.
7. Mümkünse duasını yapmak için tenha bir yere çekilmelidir.
8. Günah işlememeli, yalan söylememeli, gıybet etmemeli, sadaka vermeli ve çok iyilik yapmalıdır. Yukarıda anlattığımız bela ve musibete uğramamak için alabileceğimiz önlemlere de dikkat etmelidir.
9. Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de temizliktir. Bunlar da vücutta temizlik, giyimde temizlik ve dua okunacak yerin temizliğidir.
A. Vücut temizliği : Cenabet ve hayız gibi şeylerden temiz olmaktır. Ruhanilerden yardım almak aptesli olmaya bağlanmıştır. Bundan başka vücudun her tarafı necasetten ve her türlü pisliklerden temiz olmalıdır. Bunu temin etmenin en garantili yolu okumaya başlamadan önce gusül aptesti almaktır.
B. Giyimde temizlik : Tüm giysilerde, iç çamaşırlarda necaset, kan, kir ve benzeri pisliklerin olmamasıdır. Duaya başlamadan önce tüm giysiler değiştirilmeli ve temizleri giyilmelidir.
C. Dua okunacak yerin temizliği : Dua okunacak yer iyice süpürülmeli, varsa örümcek ağları temizlenmeli, canlı resimleri varsa kaldırılmalı, kedi köpek gibi hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. Dua okunacak yer kötü koku gelebilecek tuvalet veya benzeri yerlerden uzak olmalıdır.
10. Okumaya başlamadan önce gerekli şartlardan biri de niyettir."Ya Rabbi, sen mutlak güç ve kudret sahibisin. Gizli ve açık her şeyi bilirsin. Senin emrin ve iraden, iznin ve müsaaden olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Sen vadinde sadıksın, Sen sözünde durursun, verdiğin sözden geri dönmesin, bana Dua edin icabet edeyim buyurdun. Lütuf ve kereminden (burada neyin olmasını istiyorsak ekleyeceğiz) işimde bana yardımcı ol. Rabbani Lütfunu bana yardımcı kıl, Sübhani hidayetini bana rehber et" demeli benzer kelimelerle zayıflığımız ve ona ne kadar çok muhtaç olduğumuz belirtilmeli, daha sonra Duaya başlanmalıdır. Büyü bozma bölümünde 6 nolu bölümde anlattığımız duaya benzer dualar da olabilir.
11. Okumaya başlamadan önce üç gün veya en azından bir gün oruç tutulmalı bir miktar zeytin ya da hurmayla oruç açılmalıdır. Karın tıka basa dolu bir şekilde okumaya başlanmamalıdır. Okurken midede haram ve şüpheli bir şey olmamalı, soğan, sarımsak gibi kötü kokulu gıdalar yenmemelidir. Okuma zamanında hayvansal gıdalardan perhiz edilmelidir. Bu şartlar yerine getirildikten sonra kıbleye doğru yönelerek rahat edecek bir şekilde hatta mümkünse iki dizinin üzerine oturmalı ve eller dizin üzerinde huşu ile okumaya başlanmalıdır.
12. Duaya başlamadan önce tütsüye kesinlikle ihtiyaç vardır. Hayırlı işler için günlük, öd ağacı, amber kabuğu gibi güzel kokular, kötü işler için şeytan tersi, katır tırnağı, kırmızı sarımsak, keçi kılı gibi kötü kokulu tütsüler kullanılır. Eğer yapacağınız işlerin özel tütsüleri varsa o tütsüler kullanılır.
13. Okumaya başlamadan önce tütsü hazırlanır, niyetle beraber yavaş yavaş yakılmaya başlanır ve okuma devam ettiği sürece tütsü söndürülmez. Şayet okunacak Dua uzun saatlerce sürecek ve iki dizinizin üzerinde devamlı oturamayacak durumda iseniz istediğiniz gibi oturabilirsiniz ama duayı yine iki dizinizin üzerinde bitirmelisiniz.
14. Duaları uygun zamanlarda okumalısınız, en uygun zaman gece yarısından sonra herkesin uykuya daldığı zamandır. Şayet okunacak duanın kendine has bir saati varsa, o da kendi zamanında okunur.
15. Dua ile bir şeyi elde etmek isteyen kimse çok gayret göstermeli ve çok çalışmalıdır, Allah(CC) bazen gerekli şartları yerine getirmeyi unutan bir kullunun isteğini, çok çalışıp emek sarf etmesinden dolayı verir. Herkes azmine ve çalışmasına göre amacına ulaşır. Yüce Kuran-ı Kerimde Allah(CC) "İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır" der.
16. Bir işe başlarken bunu insanlardan gizlemeli, yapacağı şeyi hiç kimseye anlatmamalı hatta kendine bile söylememelidir. Duanın, esmanın ya da işin karşılığını gördüğü zaman, bunu nasıl elde ettiğini ve ne yaptığını kimseye söylememelidir. İşin sırrının açıklanması Ruhanilere hoş görünmez.
17. Dua okuyan kimse güzel kokular sürmeli ve bu kokuları yanında bulundurmalıdır. Ruhaniler hoş kokulara yakın olmayı severler.
18. Dua ve Esma okuyan kimsenin hali isteğine uygun olmalıdır. Durumuyla uygun olmayan istekler istenmemelidir. Tüm şartları yerine getirmiş olsa da Ruhaniler bunun aklı yoktur, cahildir der ve ona yardımcı olmazlar.
19. Ben şimdiye kadar çok günah işledim, ben günahkarım Allah(CC) benim Duamı kabul etmez diye düşünmemeli ne kadar aciz olduğunu belirterek dua etmeyi bırakmamalıdır.
20. Bir kimse dilek dilese, dua etse ve yerine gelmez ise bunun suçunu duaya yüklememeli kendine bakmalıdır, ya şartlara riayet etmemiş, gereğini yerine getirmemiş ya da bir eksiği vardır çünkü, Allah(CC) sözünden dönmez.
21. İşini yapmaya başlamadan ya da yaptıktan sonra şeytan işle ilgili sana vesvese verecek (falan yerde şunu eksik yaptın, sen kimsin ki Allah(CC) senin duanı kabul edecek, sen falan zamanda falan günahları işledin bu ve buna benzer vesveseler senin aklına gelecek) bundan kurtulmak için işe başlamadan ve bitirdikten sonra boş kaldığın her an ve saniye devamlı bu duayı oku ALLAHUMME A'MİR KALBİ MİN VESAVİSİ ZİKRİKİ VATRUD ANNİ VESAVİSİŞ ŞEYTAN anlamı "Allah'ım kalbimden şeytanın vesveselerini at ve zikrini yerleştir" demektir. İster Türkçe ister Arapçasını oku ikisi de birdir.

VEFK YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk'in yapım aşamaları içinde anlatalım.

Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.

BİRİNCİ AŞAMA :

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.

Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.

Dua,havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır. Başarının Allah'tan(CC) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, dua etmeli ve başarı Allah'tan(CC) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu, özelliklerini, saatini....vs) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde (su hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir. Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

İKİNCİ AŞAMA :

Vefki çizerken yapılması gerekenler

Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.

Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah'tan(CC)yardım dilenmelidir. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA :
Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler

Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.

Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken esmalar, dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.Vefk yapak ve vefkin nasıl yapıldığını öğrenmek için işin ehli birinden ders alamak daha uygun olacaktır